Чого ще Ви не знали про договір про надання медичних послуг?

Щоб убезпечити і лікаря, і пацієнта, і максимально захистити права обох сторін в лікувальному процесі, ми рекомендуємо підписувати Договір про надання медичних послуг. Чому це важливо?Лікування передбачає надання пацієнту певного спектру медичних послуг. Однак ні що таке «медичні послуги», ні що це за Договір законодавець не пояснює. А зважаючи, що дані послуги «споживаються в процесі вчинення певної дії» – пред’являти претензії потім можливості не буде).

Договір про надання медичних послуг є одним з різновидів цивільно-правових договорів про надання послуг. Згідно Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Істотні умови такі ж самі, як і для будь-якого договору про надання послуг. Без зазначення предмету договору, ціни, строку дії договору, прав та обов’язків сторін договір буде визнаний неукладеним. Законодавець не передбачає обов’язку укладати договір про надання медичних послуг в письмовій формі, тому це можливо робити і в усній формі. Однак, необхідно пам’ятати – незалежно в якій формі укладено договір, згідно п. 4.2. Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2011 № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», медичний заклад зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт надання послуги у відповідності до Закону України “Про захист прав споживачів”. 

При складанні договорів про надання медичних послуг юристи здебільшого формально підходять до даного процесу, і зазначивши, як правило, всі необхідні істотні умови, як того вимагає законодавство, не намагаються з’ясувати суть медичної послуги, зрозуміти її особливості та закріпити відповідні положення в договорі. Але при складанні такого договору треба пам’ятати, що укладається він не для “галочки”, а є документом, що допомагає лікувальному закладу.

Окрім загальних умов необхідно передбачити та закріпити масу нюансів, які супроводжують надання медичних послуг, що згодом зведе до мінімуму пред’явлення претензій з боку пацієнтів та буде вагомим інструментом для захисту інтересів медичного закладу. 

І наостанок – кілька порад від медичного адвоката:

  • 1) Документ від імені медичного закладу має підписувати тільки той, хто має на це належні повноваження.
  • 2) Пацієнт, з яким укладається договір про надання медичних послуг, повинен пред’явити документ, що засвідчує особу.
  • 3) Договорів складається у двох примірниках і один з них залишається у пацієнта.
  • 4) Пакет документів, які додаються до договору, має бути повний і максимально підготовлений – бланки згоди, акти наданих послуг тощо.
  • 5) Вказуйте конкретні характеристики, що індивідуалізують медичну послугу, яку надає медичний заклад в контексті договору.
  • 6) Якщо крім передбаченого договором медичного втручання пацієнтові може бути необхідно надання додаткових послуг – для запобігання виникненню конфлікту слід детально прописати вартість кожного з видів послуг. 

Слід пам’ятати, що відповідно до п. 11 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо під час надання послуг виникає необхідність у додаткових послугах, що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов’язаний одержати від споживача дозвіл на надання послуг. Будь-які додаткові послуги, надані виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов’язань щодо їх оплати.