Трудове право

Фахівці Юридичного бюро мають значний практичний досвід у вирішенні питань, пов’язаних з трудовими відносинами і допоможуть розібратися у всіх тонкощах застосування тих чи інших норм трудового законодавства, нададуть професійну допомогу в розробці широкого спектру документів, що стосуються трудових відносин і, при необхідності, забезпечать представництво інтересів у державних органах та суді.

Наш досвід та знання на захисті Ваших інтересів!

Послуги в сфері трудового права:

  • консультації з питань особливостей реалізації трудових і соціальних прав працівників;
  • складання трудових договорів, трудових угод і контрактів, правил внутрішнього трудового розпорядку, іншої внутрішньої документації підприємства, пов’язаної з трудовими відносинами;
  • розробка колективного договору, правовий супровід його укладання та реєстрації;
  • консультації з питань законодавства про працю при звільненні, трудових спорах;
  • здійснення юридичного супроводу звільнення співробітників у зв’язку з реорганізацією підприємств, скорочення штату чи чисельності працівників;
  • складання проектів наказів, документів, що регламентують порядок заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;
  • розробка найбільш ефективних моделей (механізмів) захисту роботодавців від можливих ризиків, пов’язаних із розголошенням співробітниками конфіденційної інформації;
  • представництво інтересів клієнта при вирішенні трудових спорів у судовому порядку;
  • представництво роботодавця при проведенні перевірок внутрішніх кадрових документів державними органами.