Вимоги до вивіски медичного закладу

Ви тільки відкриваєте Ваш медичний заклад? Тоді Вам обов’язково треба знати які вимоги існують до вивіски медичного закладу, що буде розміщена на фасаді будівлі. 

Відповідно до п. 2.5 Наказу МОЗ № 49 від 02.02.2011 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», медичні заклади зобов’язані розмістити за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці вивіску із зазначенням найменування суб’єкта господарювання або ПІБ фізичної особи – підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та режим роботи. 

На вивісці в обов’язковому порядку повинно бути зазначено:

  • вид закладу охорони здоров’я;
  • найменування юридичної особи;
  • місцезнаходження та код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

При цьому, у найменуванні юридичної особи може бути зазначено найменування лише одного із видів закладів охорони здоров’я відповідно до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385 

Майте на увазі, що використання юридичними особами в своєму найменуванні та найменуванні структурних підрозділів видів закладів охорони здоров’я та їх словосполучень, які не відповідають Переліку закладів охорони здоров’я, не допускається.