Господарське право

При веденні господарської діяльності майже у кожного суб’єкта господарювання виникає необхідність юридичної підтримки. Юридичне бюро надає юридичні послуги та здійснює супровід суб’єктів господарської діяльності незалежно від їхньої організаційно-правової форми з багатьох аспектів діяльності.

Послуги в сфері господарського права:

Корпоративні питання:

 • супровід процедури реєстрації компаній, структурних підрозділів компаній (філії, представництва), громадських організацій, благодійних фондів;
 • розробка установчих та інших документів, які необхідні для створення і діяльності компаній на території України;
 • супровід реєстрації змін керівника, внесення змін в установчі документи;
 • підготовка, організація та проведення корпоративних заходів (загальних зборів акціонерів, учасників, наглядових рад, рад директорів) відповідно до вимог законодавства, статуту та/або інших внутрішніх документів;
 • підготовка проектів рішень органів управління, корпоративних документів.

Договірна робота:

 • консультування з питань договірного (зобов’язального) права;
 • підготовка різного роду цивільно-правових та господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, дарування, оренди (лізингу), підряду, перевезення, позики, зберігання, страхування, комісії, доручення, кредитних договорів, ліцензійних договорів, договорів застави (іпотеки), поручительства, факторингу, спільної діяльності тощо);
 • підготовка зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • аналіз проектів договорів з метою виявлення ризиків для клієнта, їх зменшення й приведення проектів у відповідність до вимог чинного законодавства, складання протоколів розбіжностей;
 • участь у переговорах з контрагентами, у зв’язку з укладенням, зміною, виконанням або розірванням договорів;
 • позасудове вирішення спорів, що виникають з господарських договорів.

Супровід поточної господарської діяльності:

 • складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються господарської діяльності клієнта на адресу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, організацій;
 • розробка, складання, правовий аналіз внутрішніх документів клієнта (локальних нормативних актів, кадрових документів, інструкцій, положень, рішень, наказів тощо);
 • правовий аналіз запитів (листів), що надходять на адресу клієнта (запити державних, податкових, правоохоронних органів, адвокатські запити тощо) та підготовка відповідей на такі листи, запити;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах;
 • представництво інтересів клієнта під час проведення перевірок господарської діяльності клієнта;
 • отримання довідок, виписок, витягів із ЄДРПОУ.