Супровід сурогатного материнства

Фахівці Бюро одними із перших на території України почали здійснювати правовий супровід програм сурогатного материнства – з 2003 року, ще до вступу в силу Сімейного кодексу України у 2004 році.

Послуги правового супроводу програми сурогатного материнства:

  • надання консультацій учасникам програми (генетичним батькам і сурогатній матері);
  • розробка договору між генетичними батьками і сурогатною матір’ю щодо виношування дитини з урахуванням всіх особливостей програми сурогатного материнства;
  • оформлення згоди чоловіка сурогатної матері на її участь у програмі сурогатного материнства;
  • розробка необхідних документів для оформлення правовідносин між лікувальним закладом, генетичними батьками і сурогатною матір’ю (договір, згоди учасників програми);
  • оформлення та підготування пакету документів після народження дитини в результаті застосування методу сурогатного материнства, необхідних для подальшої реєстрації дитини (супровід нотаріального посвідчення згоди сурогатної матері, отримання довідок та ін.);
  • супровід реєстрації новонародженої дитини в органах реєстрації актів цивільного стану та отримання свідоцтва про народження дитини.